ראש (ברז) מפוקד תוצרת ארה"ב חברת CLACK
מתאים לכול עמודות השרף
חיבור צנרת 3/4 ,"1
מתוכנת לשימוש לפי גודל עמודת השרף
מתחבר גם לעמודות שרף קימות
Tags: